referenties  

Vertrouwen en discretie

  • Vertrouwen: Wij gaan uiterst zorgvuldig om met alle aan ons toevertrouwde informatie en gebruiken, na overleg en goedkeuring, alleen datgene wat van belang kan zijn voor geselecteerde partijen onder voorwaarde dat ook zij vertrouwelijk met de informatie omgaan.
  • Discretie: Er zijn situaties waarin het niet gewenst is dat men binnen of buiten de organisatie op de hoogte is van een vacature. Move to Catch houdt geheim.  Ditzelfde geldt voor zich oriënterende kandidaten die het [nog] niet gewenst vinden dat hun huidige werkgever of anderen, daarvan af weten.
  • Belangenverstrengeling: In sommige gevallen is het onvermijdelijk dat bij ons bekende informatie over het ene bedrijf van belang zou kunnen zijn voor een ander [concurrerend] bedrijf. Ook hier garanderen wij volledige geheimhouding in het belang van bedrijven en ook in ons belang;
    Op diverse manieren staat Move to Catch in contact met mensen actief op de arbeidsmarkt. Wij vertellen hen dat wanneer zij zich willen oriënteren: Move to Catch beschikbaar is mee te denken en te doen in die loopbaan oriëntatie. Ook wanneer jij als betreffende kandidaat werkzaam bent bij één van onze betalende klanten: wij hebben onze verantwoordelijkheid jegens jouw persoonlijke en jouw professionele belangen.